ELEKTRONISK SIGNATUR

Signant er løsningen!

PRØV SIGNANT

ALLE AVTALER
ÉN SIGNATUR

Kundetiltak og AML
Kontrakter, fullmakter, attestasjoner
Ikke noe problem!
Arkiv med LTV-vedlikehold
BankID, Buypass, NemID, iDIN
Vær så god!

PORTAL PRO

Direkte bruk fra portalen med egen bedriftskonto.

Etablering: 0,-
Abonnement pr måned: 250,-
Pr signatur: 15,-

Adminbrukere: 10
Fritt antall normalbrukere

Les mer

GÅ TIL AVTALE

ENTERPRISE

Direkte bruk fra portalen med egen bedriftskonto og profiltilpasning.

Etablering: 5 000,-
Abonnement pr måned: 500,-
Pr signatur: 10,-

Adminbrukere: 20
Fritt antall normalbrukere

Les mer

GÅ TIL AVTALE

KUNDEKONTROLL

Kundetiltakskjema for legitimering av kunder. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretak og legitimering av kundens berettige repr. samt registrering av reelle rettighetshavere.

Etablering: 6 000,-
Kundetiltak Firma: 50,-
Kundetiltak Person: 15,-
BankID AML: se Vipps.no

Les mer

KONTAKT OSS

WEBSERVICE

Tjenesteintegrasjon med eget virksomhetssystem. Med tjenesteintegrasjon kan du automatisere dokumentflyten med innhenting av signaturer og arkivering av signerte dokumenter. Gir også tilgang til direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen konto.

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.

Les mer

KONTAKT OSS

STUDENTSAMSKIPNADEN

«Det oppleves enkelt og smidig for både studenter og utleieenheten i SSN å signere leiekontrakten for bolig med Signant. De aller fleste benytter BankID på mobilen noe som gjør det enkelt å signere hvor som helst. SSN kan enkelt følge opp kontrakter som er til signering og studentene slipper printer og scanner»

LES MER

SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET

«Ved å la kundene signere alt av avtaler rundt årsregnskapet elektronisk så oppnår vi en digital samhandling. Dette opplever kundene som enkelt & positivt»

LES MER

LEASEPLAN

«I praksis signerer 100% av privatkundene våre i dag sine leasingkontrakter med BankID. Det er enkelt, sikkert, og gir helt åpenbare fordeler både for oss og kundene våre»

LES MER

KONTAKT OSS

Vil du snakke med oss om hva vi tilbyr, eller trenger du mer informasjon?
Ta gjerne kontakt med en av oss i salgsavdelingen.

TA KONTAKT
HVORDAN
FUNGERER
DET?

Tjenesten er enkel for både avsender og mottaker.

Avsender

1. Last opp dokument(er)
2. Velg mottakere
3. Send og fullfør

Mottaker

1. Logg inn
2. Les
3. Signer

SE HVORDAN DET FUNGERER

KUNDEKONTROLL


Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til rapporteringspliktige selskaper om kundekontroll for både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Denne legitimeringsprosessen tar ofte tid, da kravene til hva som er godkjent legitimasjon er strenge. Kravene innebærer at man må oppsøke en notarius publicus for å få en bekreftet kopi av sin legitimasjon eller legitimere seg fysisk på kontoret til din leverandør av tjenesten, enten det eksempelvis er advokat, revisor, regnskapsfører eller innen eiendom.

Digital og effektiv løsning tilgjengelig

Signant har utviklet løsning som kan legitimere personer i Norge, Sverige og Danmark med for eksempel bruk av BankID, som møter med følgende lovkrav: «Alle som innehar en rolle/relasjon til en bedrift som er kunde hos oss må være legitimert da legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler».

Tilgjengelig på bedriftens nettsider

Løsningen innebærer at enkeltpersonene som må legitimere seg ved opprettelse av nytt kundeforhold eller ved endringer i et eksisterende forhold enkelt kan gå inn på bedriftens nettside for å foreta prosessen.

BankID AML er gjort tilgjengelig som et eget Kundetiltak i Signant Kundekontroll løsningen.

Signant Kundekontroll forutsetter et abonnement på Portal Pro eller Portal Enterprise.


PRØV DEMO

Signant Portal Enterprise

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto og profiltilpasning. Denne produktpakken passer der elektronisk signatur er sentralt for saksbehandlingen, og virksomheten ønsker en helhetlig digital profil mot sine kunder og brukere. Tilpassede profilelementer gjør tjenesten til en integrert komponent i virksomhetens elektroniske dialog med sine kunder og brukere. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.

Etablering: 5 000,-
Abonnement pr måned: 500,-
Pr signatur: 10,-

Adminbrukere: 20
Fritt antall normalbrukere

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS
Profiltilpasning

Tilgjengelige opsjoner:
Kundetiltak
Kontroll av fødselsnummer
- Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

GÅ TIL AVTALE

Signant Portal Pro

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto. Denne produktpakken passer der bedriften har jevnlig behov for signering av avtaler og dokumenter. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.

Etablering: 0,-
Abonnement pr måned: 250,-
Pr signatur: 15,-

Adminbrukere: 10
Fritt antall normalbrukere

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS

Tilgjengelige opsjoner:
Kundetiltak
Kontroll av fødselsnummer
- Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

GÅ TIL AVTALE

Signant Webservice Pro

Tjenesteintegrasjon med eget virksomhetssystem. Med tjenesteintegrasjon kan du automatisere dokumentflyten med innhenting av signaturer og arkivering av signerte dokumenter. Gir også tilgang til direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen konto.

Tilgang til API for Signant Webservice
Brukerstyring
Arkiv med LTV vedlikehold
- Tjeneste for arkivering og automatisk vedlikehold av tidsstempel for langtidsvalidering av dokumenter.

Kontroll av fødselsnummer
- Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.

KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

Fyll ut skjema eller ring 02575

Navn
E-post
Telefonnummer
Kategori
Kommentar
Send

Meldingen din er sendt og vi vil kontakte deg snarest mulig.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg signere med BankID på mobil?

Ja. Du kan signere med BankID på Mobil. BankID tilbyr to løsninger for BankID på Mobil. Begge løsningene benytter selvsagt mobilen som den enheten du har for to-faktor autentisering, men det er bare løsningen BankID på Mobil OTP (One Time Password) som støtter signering av PDF dokumenter. Når du starter signering med BankID vil du kunne velge mellom signering med BankID på Mobil eller BankID brikke i signaturdialogen til BankID.

Den andre BankID på mobil varianten støtter kun identifisering, som for eksempel for pålogging, og er derfor ikke tilgjengelig som separat e-ID løsning for signering i Signant.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får opp valget “BankID på mobil”?

BankID dialogen husker den sist brukte enheten for BankID engangskode (brikke eller mobil). For å bytte til BankID på mobil trykker du på “Velg annen BankID” på siden for Engangspassord, og velger “BankID på Mobil”.

Dersom du ikke har dette valget må du ta kontakt med banken som har utstedt din BankID og be de aktivere “BankID på Mobil OTP” for deg.

Kan flere signere samme dokument?

Ja, det er ingen begrensning på antall personer som kan signere samme dokument. Du kan også legge til flere signaturer senere i et allerede signert dokument.

Må jeg ha signaturemblem på alle sider?

Nei, bruk av signaturemblem er valgfritt og har ingen juridisk betydning. Den elektroniske signaturen omfatter alltid hele dokumentet uansett om signaturemblemene er synlige eller ikke. Signaturemblemene er imidlertid praktiske ved at de også blir med på papiret dersom dokumentet skrives ut.

Hvordan sjekker jeg at et dokument er signert?

Validering av at både signaturer, dokumentinnhold og tidsstempler gjøres automatisk for deg i de fleste PDF lesere. Vanligvis vil PDF leseren vise deg et signaturpanel der du kan se hvem som har signert og om signaturene er gyldige.

Kan jeg endre dokumentet etter at det er signert?

Nei, dersom dokumentet endres etter at det er signert brytes signaturene.

Må jeg ha fødselsnummer til de som skal signere?

Nei, bruk av fødselsnummer er en valgfri opsjon. Bruk av fødselsnummer har ingen betydning for selve signaturen, men benyttes for kontroll av rett person ved tilgang til signeringen. Bruk av fødselsnummer forutsetter også at selskapet har hjemmel eller saklig behov for dette.

Hvem kan bruke Signant?

Signant er en generell signaturportal tilgjengelig for både offentlig og privat sektor. Personer med en elektronisk ID som støttes av innloggingsdialogen i Signant, kan også signere gjennom Signant.

Purrer Signant for meg?

Ja, Signant sender påminnelser til signatarene regelmessig helt til de har signert eller til signaturoppdraget er utløpt.

Får alle som har signert automatisk tilgang til dokumentet når alle har signert?

Ja, du kan velge at Signant formidler det ferdig signerte dokumentet i epost med lenke til de som har signert dokumentet.

Kan jeg få profiltilpasset min Signant konto?

Ja, da er Signant Portal Enterprise riktig løsning. Da profileres portalen og signaturdialogen med din bedrifts logo og farger.

Har Signant en arkivløsning?

Ja, i produktpakkene Portal Profesjonell og Portal Enterprise er det inkludert arkivløsning for alle fullførte forsendelser. De signerte dokumentene arkiveres trygt hos Signant så lenge du er kunde av Signant.

Hvem har tilgang til arkivet?

Det er kun administrator som har tilgang til arkivet.

Kan Signant integreres i vårt system?

Ja, Signant har et enkelt API som kan integreres i de fleste systemer. Ta kontakt for mer informasjon.

Kan jeg endre dokumentet etter at det er sendt til signering?

Nei. Ved behov for endringer i et dokument, må det eksisterende signaturoppdraget fjernes og erstattes av et nytt signaturoppdrag med de oppdaterte dokumentene.

Kan jeg endre mottakere etter at det er sendt til signering?

Ja, du kan endre epost og navn til mottakere.

Kan dokumentet signeres på nytt etter at det er signert?

Ja, Signant tillater resignering av allerede signerte dokumenter.

Er Signaturene godkjent på tvers av landegrenser?

Ja, Signant leverer ekte PAdES signeringer (PDF med Avansert Elektronisk Signatur), og kan benyttes mot offentlige aktører eller virksomheter i Europa i tråd med formålet i eIDAS forordningen. Merk at de elektroniske signaturene er basert på signatarenes eget sertifikat i signaturen. Dette betyr også at det underliggende tillitsnivået til den enkelte signaturen arves fra den enkelte signaturtjenesten.