SignantPro
Loading...

Avtale om bruk av Signant Portal Profesjonell Agreement on the use of Signant Portal Professional

Avtale om bruk av Signant Portal Enterprise Agreement on the use of Signant Portal Enterprise

Avtale om direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto.
Skjemaet under fylles ut av en representant for virksomheten som ønsker avtale om bruk av Signant.

Agreement on direct use of the portal www.signant.no with a business account.
The form below has to be filled out by a representative of the business who wants to use Signant.

Virksomhet Organization

OrganisasjonsnummerOrganization number
Virksomhetens navnOrganization name
AdresseAddress

Kontaktperson Contact person

NavnName
E-postEmail
MobilnummerPhone number

Priser Prices

  • Abonnement: 250,- per måned Subscription: 250,- monthly
  • Abonnement: 500,- per måned Subscription: 500,- monthly
  • Pris per signatur: 15,- Price per signature: 15,-
  • Etablering: 0,- Establishment: 0,-
  • Etablering: 5000,- Establishment: 5000,-

Avtalen består av følgende deler: The agreement consists of the following parts:

  1. Avtale om bruk av Signant, priser, og varighet Agreement about use of Signant, prices and duration
  2. Varighet om bruk Terms of use
  3. Databehandleravtale Data Processing Agreement
Kunden aksepterer avtalens vilkår ved signatur, og avtalen trer i kraft så snart denne er behandlet av leverandøren, og bekreftelse er sendt på e-post til kunden. Customer accepts the terms by signature, and the agreement are enabled as soon as it has been processed by the supplier and the confirmation has been sent by email to the customer.
Signant Pro Demo (SIGN-D22MD401:FORM-O3YA311)
unknown:172.31.17.240 - 1.1.6749.40417